You can read this page in English and watch this video in Sign Language

 

Ko Te Pae Māhutonga te ingoa o tētahi tauira whakatairanga hauora kua waihangahia e Tā Mason Durie i te tau 1999. Mā Te Pae Māhutonga koe e ārahi ki te hōpara atu ki tō hauora kia tupu ora ai tō oranga i a koe e ako ana, ā, i tō ao anō hoki.

I tapaina tēnei tauira e Tā Mason ki te kāhui whetū, Te Pae Māhutonga, arā ko te Southern Cross tērā. Nō mai rā anō tēnei kāhui whetū e arahina ana te hunga whakatere moana arā ko ngā whetū matua e whā me ngā whetū matarau e kīia nei ko ngā pointers.

Illustrated diagram of Te Pae Māhutonga (the Southern Cross) with all six whetū (stars) labelled - Mauriora (cultural identity), Waiora (physical identity), Toiora (healthy lifestyles), Te Oranga (participation in society), Ngā Manukura (leadership) and T

Mauriora | cultural identity
Waiora | physical environment
Toiora | healthy lifestyles
Te Oranga | participation in society
Ngā Manukura | leadership 
Te Mana Whakahaere | autonomy

 

E mōhio ana tātou e ako pai ana, e mahi pai ana ina e taunaki pai ai ngā momo āhuatanga katoa o ō tātou oranga.

He wā anō ka kaha ake pea ētahi āhuatanga i ētahi atu – ka hiahia rānei koe ki te āwhina, ki te tohutohu, i te wā e wātea ana ki te hōpara i ngā momo āhuatanga o Te Pae Māhutonga i tō haerenga me ngā momo wā o tō oranga. Kei te pai tēnā. Ka aratakina koe e Te Pae Māhutonga ki te ara e tika ana ki a koe, ā, ki te mahi e tika ana ki a koe, ki tō whānau hoki.

Me ko toiora koe, ko tū toiora hoki tō whare.

If you are well, your house will be well also.

Te Pae Māhutonga me tō oran

Mā te waea haere ki ēnei momo āhuatanga o tō oranga, ka pai ake tō māramatanga i tō pānga atu, i tō āhei rānei ki te pā atu ki tō taiao, ki tō whānau, ki te āta whakapiki i tō ora, ā, ki te ara whai hua hoki mōu ki te ako.

He rerekē ngā matea, ngā āhuatanga matua me ngā wawata o ngā tāngata katoa, ā, ka tupu tahi, ka panoni tahi hoki ēnei āhuatanga i a koe e tupu ana, i a koe e whakapakari ana! Ko te mea tino pai nei, ka whai tikanga a Te Pae Māhutonga ki āua momo tupuranga katoa.

Ahakoa ko wai koe, ahakoa nō hea koe, kei te rangi tonu ia i ngā wā katoa, he māmā te kite, ā, māna hoki tātou e hono atu ki tō tātou taiao, ā, ki a tātou anō hoki.

 

Ko Te Pae Māhutonga ki te rangi, ko tātou ki te whenua.

Knowing where Te Pae Māhutonga is, tells us where we are.