“This is more than just a marae and an ātea, it is a nurturing place. It's a place to be communal with each other. It's one of healing, of social engagement and whakawhanaungatanga. It’s a place to be one with each other.”

Owen

Kaihautu/Māori Academic Advisor

You can read this page in English

 

He tauira hauora a Te Whare Tapa Whā i whakawhanakehia e Tā Mason Durie, tētahi o kā manukura o te ao Māori, o te ao hauora Māori hoki. Ka whakaatuhia mai nei e Te Whare Tapa Whā ngā mata e whā o te ora, ā, ka whakaatu atu hoki i tētahi tirohanga Māori o ngā take hauora, he kai mā te katoa ki tēnei whare, ahakoa ko wai koe, ahakoa nō hea koe.

Ko Te Whare Tapa Whā ka whakaahuaria he whare o te ora anō nei he wharenui. Ko ngā pakitara e whā o te wharenui, ko ngā mata e whā o te oranga o te tangata.

Illustrated model of Te Whare Tapa Whā showing a whare (house) and the various whetu

Taha Wairua | Spiritual wellbeing
Taha Hinengaro | Mental and emotional wellbeing
Taha Whānau | Family and social wellbeing
Taha Tinana | Physical wellbeing

Ina taurite ana te tū o ngā pakitara e whā o tōu nei wharenui, o ngā mata e whā rānei o tō hauora, ka tino ora rawa atu koe! Ina kāore he ōrite te tū o ngā pakitara, ka pā kino atu tērā ki te hau o tō ora.

Arā anō he wā i tō oranga, i tō haerenga i tēnei ao nei e hiahia ana kia aro atu ai koe ki ētahi āhuatanga ngoikore o tō ora atu i ērā atu, ā, me te mea nei he pai tonu tēnā! Me whai wā koe ki te aro atu ka tika. Kia mahara ai koe, ehara i te mea ka waiho māu anake tō whare e whakataurite, kaua hoki koe e pāpōuri, ā, me whirinaki atu ki tētahi atu.

Ki te aro koe ki tētahi āhuatanga ngoikore ō tō oranga ki Te Whare Tapa Whā ka kitea te whakapakaritanga i taua wā tonu o ērā atu āhuatanga o tō whare. I a koe e whakamahi ana i tēnei tauira, ka kitea e koe ngā tūhonohonotanga i waenga i ia mata, ā, me te tikanga torowhānui o tēnei tauira o te hauora.

Taha Wairua

Ki tēnei mata o tō ora ka tirohia te oranga wairua. Ka hāngai rānei tēnei ki tō hononga ki tō iwitanga, ki te taiao, ki ō whakapono, ki ō uara, ki ō tautikanga hoki. Mātua nei te here kaha ōu ki ērā āhuatanga o tō ao e tōia ai koe ki te takenga mai o te oranga wairua.

 

Taha Wairua Joe

“Culture plays a big role in my wellbeing. It’s what I have when there’s nothing else there for me, it’s what I turn to, what I know best.”

Joe

Bachelor of Performing and Screen Arts

Anei ētahi hei mahi māu e whakakaha ai tō taha wairua:

Me whai wāhi ki te taiao

Ki te noho tata koe ki te wai, ki te ngahere rānei, ina e tū tata ana tētahi rākau nui ki tō wāhi noho, me whai wā koe ki whakatōmene, ki te noho noa rānei, ki te whakatā noa iho nei rānei.

Me hono anō koe ki tō reo, ki āu tikanga ā-iwi

He whakapikinga wairua, ahakoa e ako noa ana koe i tētahi āhuatanga hou mō tō iwi, ahakoa he nui kē rānei ō wheako ki tō iwi. Ka whai hua āu mahi katoa, ā, ka rongo tō oranga i te ngākau pai.

Ka whai wā koe ki te āwhina atu ki tētahi atu

Ehara i te mea he mahi tūao ōkawa anake te hanga o tēnei tohutohu, he pai tonu ana te āwhina noa ki tētahi atu, ka kai tahi ki tētahi noho tata, he mea māmā rānei pēnei i te tuku whakamihi ki tētahi. Ko te āwhina utu kore tētahi mahi whakapiki i te oranga o te wairua.

Tuhia ki te hautaka

He mahi tino pai tēnei ki te hono ai koe ki tō taha wairua. Ko te noho ki te whai wā ki te tuhi, ki te roki i ō huritao mō tō rā, mō tō wiki, mō tō oranga katoa rānei tētahi mahi hua nui. Anei he tīmatatanga māmā, ka tuhia kia toru ngā āhuatanga e whakamānwatia ana e koe a ia ata, a ia pō.

Te ako me te taki i te karakia

Mā konei koe e aro whakatātare ki te wā, ki tō anga atu ki tō taiao, ki ngā mahi rānei e mahia ana e koe.

Ka toro atu ki tō marae, ki tētahi atu wāhi whakahirahira ā-ahurea, ki tētahi whare karakia rānei

Ka noho tahi rānei koe ki ērā atu tāngata he rite tonu te whakapono me te uara ki a koe, ā, ka tokona hoki e rātou to taha wairua, mēnā he mea whai tikanga tēnei ki a koe.

Taha Hinengaro

Ko te taha hinengaro tērā, ā, ko tō oranga hinengaro, ko te tau o te manawa, o te tūoho, o ō whakaaro, o ō kare ā-roto hoki. Ko te mea nui, ko te hononga o aua wāhanga katoa ōu me te māramatanga o ō rātou pānga atu ki tō oranga me tō hauora.

Victoria stands at her workplace in front of a colourful mural painted onto a water tank, smiling into the distance.

“If it's starting to get a bit much for you, then put the books down, step away from mahi and go out and do something just for you. When you do come back, everything’s clear.”

Victoria

Certificate in Health and Wellbeing

Anei ētahi hei mahi māu e taunaki ai tō taha hinengaro:

Rapua tētahi atu hei hoa kōrero mōu

Mā tēnei e māmā ai ētahi o ngā taero o Kupe kei tō aroaro te whitikia. He hoa rānei tēnei tangata, tētahi hoa pea ki tō wāhi mahi, ki tō wāhi ako – ka hui ki tētahi kaitohuora, ki tētahi kaihaumanu rānei.

Whakatau mauri

Ko te whakatau mauri he mahi e whai hua ai e te tini mano tāngata e ora ai ō rātou oranga hinengaro. Ko te noho tonu ki ō whakaaro ake i taua wā tonu, mai i te mahi māmā pea, pēnei i te aro pū atu ki tō ake ngā, ki te whai i tētahi mahi kua whakaritea kētia, kua arahina rānei e tētahi atu.

Āta whakaarohia

Āta whakaarohia ngā āhuatanga ki tō ao e reka ai tō manawa – ā, ko te tangata pea tērā, ko te noho ki te taiao pea tērā, akene ko tō tino rōpū whakatangi, ko tō hōtaka pouaka whakaata, ko te whakapakari tinana, ko te kai namunamuā, ko tō tino kēmu, ko tētahi atu āhuatanga rānei – Me whai wā koe kia rongo ai te whakamānawa ki aua āhuatanga. He wā anō ki a koe ki te waihanga ērā momo whatu manawa o ia rā, o ia wiki rānei? Mehemea āe, mahia! Ko ēnei wā paku o te harakoa, o te noho māoriori he rongoā pai mutunga mō tō taha hinengaro.

Me ‘ihupuku te aro’

Ko te mea nui o tēnei āhuatanga ka whakaiti, ka whakahūmārie koe i a koe, me te ara e whakaarohia ana mōu ki mua – mā konei ka hiki te taumaha e pēhia nei koe e ō ake whakaaro, ka āwhina hoki tēnei kia tau ai tō mauri, kia whai ai koe i te tētahi hononga hou, kia ako ai rānei i tētahi āhuatanga hou i kore pea i aro ai koe i mua.

Me whai āwhina i te wā ka tino hiahia

Ko te nuinga o mātou ka rongo i te taumaha o te hinengaro, ā, ka hia tautoko, ka hia āwhina. Ina rongo koe i te taumaha rukiruki o ō whakaaro ake, ka uaua haere te ao ki a koe, kaua e whakatahahia noatia. Me kōrero ki ngā whakaratonga tautoko e wātea ana ki a koe, kōrero ki tō whakaratonga hauora, ki tētahi ki tō whānau, ki ō hoa rānei, ka waea atu rānei ki ngā kaiwhakarato tautoko ā-waea ki te pērā te nui o tō hiahia.

Taha Whānau

Ko tēnei pakitara o tō wharenui, ko tō whānau. Tae noa atu ki ō hononga ki tō whānau ake, ki tō whānau whānui, ki ērā atu hoa o tō whānau, ki ō hoa ake, ki ō hapū, ki ō iwi, ā, ki tō hapori rā anō. Tētahi āhuatanga nui e kore e wareware i a koe, ka panoni ēnei hononga i a koe e tupu haere ana, ka whai hononga hou, ā, ka tuia he hononga hou anō ki tō ao hoki – ka whakaarohia te kounga o aua hononga, he mea whakahirahira ake tērā i te tokomaha o aua hononga, he āhuatanga e hāngai pū ana ki tō hauora.

A woman is in conversation with another person

“My personal values are manaakitanga – so caring and supporting others – but also relaying that into my own whānau.”

Tereeza

Certificate in Whānau Ora

Anei ētahi hei mahi māu e renarena ai ngā hononga ki tō taha whānau:

Me whāi wā ki tō whānau

Me whāi wā ki tō whānau, me mahi ngātahi ngā mahi papai ki a koutou – ko ngā āhuatanga iti pea, pēnā i te kai tahi i te parakuihi, he mea nui kē rānei pēnā i te whakanui i tētahi tohu nui – Ka whai hua te katoa ō ēnei momo ki te renarena i te taukaea aroha.

Toro atu ki tētahi hoa

Toro atu ki tētahi hoa, tukuna he karere, toro atu ki tōna kāinga rānei! Ahakoa ka rukea tātou katoa e ngā āhuatanga o te mahi, o te oranga rānei, ko tō tuku i te aroha ki a rātou kei tō ao tētahi ara whakapiki i ō rātou harikoa, ā, ka harikoa hoki koe.

Me kōrero ki a rātou e noho ana ki a koe

Me kōrero ki a rātou e noho ana ki a koe, ahakoa he hoa noho, he hoa rangatira, ko āu tamariki, ko tētahi atu rānei. Ki te whai wā koe ki te noho, ā, ka noho hoki ko rātou tō tino aronga o taua wā, ka tupu matomato ngā hua o roto i aua hononga.

 Ezra stands in a brightly-lit, sunny hall on campus, smiling openly.

“Other people will believe in you and be with you throughout, whether they come into your life at that time to study or they’ve been there forever. You’ll find people who believe in you and your study.”

Ezra

Bachelor of Nursing

Taha Tinana 

Ka aro atu tēnei taha ki te oranga o tō tinana. E hāngai ana ki tō rongo i tō tinana, tō tiaki i tō tinana, ō nekehanga, me te kai e whāngai ana ki tō tinana. Ahakoa he rerekē ēnei āhuatanga katoa ki ngā tāngata katoa, kei te āhua tonu o tō ahurea, o tō whai wāhi ki ngā rauemi, o te kaha rānei o tō tinana – ko te mea pūmau ki te katoa, kua hono te oranga o tō tinana ki ērā taha katoa o te whare – Nā reira, ka tino whai hua nei, tō aro atu ki ērā atu āhuatanga o tō hauora, ki tō oranga tinana.

Joe stands outside a marae, looking into the distance.

“One way that I look after my tinana is being active and going for walks. I like to make my exercise meaningful. I might go for a walk to a waterfall, knowing the history of the waterfall.”

Joy

Counsellor Māori

Anei ētahi hei mahi māu e tautoko ai tō taha tinana:

Me korikori a ia rā

Ahakoa te momo, me whai hua tonu ki a koe. Ahakoa he iti noa nei te mahi, ahakoa he tino nui rānei te mahi. He mea taunaki i tō oranga hinengaro te korikori i te tinana, ka āwhina atu ki te aro pū atu ki te ako, ā, ka hihiri, ka ora hoki te tinana.

Me nuku tō wāhi ako

Ka whai hua anō tō tinana ina ka noho tō rorohiko, tō rorohiko kawekawe rānei ki tētahi papa teitei, pērā i te tēpu teitei, ka nuku ki tētahi wāhi e whiti mai ana te rā, ā, ka kitea hoki rānei te taiao i te matapihi, he mea ohorere pea tēnei, engari ka rongo tō tinana i te hua nui o ēnei āhuatanga.

Me ngana ki te moe tika

Me ngana ki te moe tika ia pō. Ko te moe kua au he mea nui ki te oranga o tō tinana (o tō hinengaro hoki), engari, ki te tokomaha o ngā tāngata, ehara i te mea he mea māmā tēnei. Me ngana kia kaua koe e noho roa ana ki tō waea i waenga pō, me ngana ki te wehe atu ki tō moenga i te wā ōrite i ia pō, me ngana hoki kia tau, kia pōuri, kia hāneanea hoki tō wahi moe, ā, me rangahau hoki ngā momo ritenga o te moe pai – he nui ngā hua ka puta atu ki a koe.

Me kai te kai tika

Me kai te kai tika – Ehara tēnei āhuatanga i te mea māmā ki te tokomaha o tātou, arā anō hoki te maha o ngā take e pērā ana, ko te taimaha, ko te pūtea, ko te wā wātea hoki. Mā te whiringa rerekē, mā te panonihanga paku tō tinana e rongo i te pai – me nui anō tō inu i te wai, me iti kē tō inu i te kawhe me te waipiro, ka ngana ki te kai nui i te hua rākau me te hua whenua a ia rā (he rite te mea kōpaka ki te mea mata!), ā, whakaarohia ina he hangahanga āu, he whanonga rānei āu e pupuritia tonutia ana e koe e taea te panoni, e taea rānei te rapu āwhina ki te panoni.

Me āta whakarongo ki tō tinana

Whakarongo atu ki ngā āhuatanga hei tohu atu ki a koe ki te waea atu ki tētahi hoa tautoko kia kaha tonu ai tō tinana, ā, ki te hiahia āwhina, me toro atu ki ō hoa, ki tō whānau, ki tō Rata, ki te tapuhi, ki te whakaratonga hauora Māori, ki ngā kaiwhakarato tautoko ā-waea rānei.

joe1 1

“I like to go hard at the gym. It makes me happy, gives me a sense of accomplishment. That’s one of the main ways I look after my wellbeing, but you’ve gotta find something that makes you smile. Do what makes you happy.”

Joe

Bachelor of Performing and Screen Arts