Waiora

Te Pae Māhutonga

Waiora

1 min read

You can read this page in English

 

Waiora — he hononga whai kiko ki tō tātou taiao

Ko te ‘Waiora’ he hononga ā-tinana, ā-wairua ki tō tātou taiao, ki ngā wai, ki te whenua, ki te hau takiwā anō hoki. Ko te ‘Waiora’ tērā e tohu atu ai ō tātou hononga, ā-whakapapa nei ki tō tātou taiao. Mā te rapu ara ki te taunaki i te hauora o te taiao, ka kitea hoki te whakareihanga mai o ō tātou ake hauora.

“I love going for walks along the beach – just having the wind and listening to the sound of the waves, it’s really grounding and it’s just beautiful.”

Victoria

Certificate in Health and Wellbeing

He ara e tūhono ai ki tēnei whetū

  • Me rekareka koe ki ngā whiringa e whai wā ai koe, e ako ai rānei koe ki waho, me pāinaina ki ngā hihi o te rā, me rongo to kiri ki te puhinga o te hau angiangi, me noho rānei ki te whakamarumaru o te rākau. Hei ētahi wā ko tētahi āhuatanga waingōhia pērā i te whakarongo atu ki te tangi a te manu te take e manahau ai koe.
  • Me ako tonu, me whakawhānui hoki tō tirohanga ki te ao mā te ruku atu ki te kura huna o rātou mā mō te whakapapa e ai ki te mātauranga Māori. Ka whakaatuhia ngā hononga i waenga i a tātou katoa, ā, ki te taiao anō hoki.
  • Ina e taea, whakaritea he wāhi ako pūmau e marutau ana, e mahana ana, e pūaho ana kia rere ai te hihiri o te ngākau pai ki ngā pito katoa o tō wāhi ako.
At her workplace,Tereeza smiles directly into the camera.

“Nature plays a big part in my wellbeing, especially for my mental health. Juggling study and mahi at the same time, things can get overwhelming. Being out in nature brings a sense of calm to my wairua.”

Tereeza - Certificate in Whānau Ora

Explore each whetū of Te Pae Māhutonga

Mauri ora | cultural identity
Waiora | physical environment
Toiora | healthy lifestyles
Te Oranga | participation in society
Ngā Manukura | leadership 
Te Mana Whakahaere | autonomy

 

Knowing where Te Pae Māhutonga is, tells us where we are. We can learn and work best when these different areas of our oranga (health) are supported. Some of them may be stronger than others at different times – you may need awhi, guidance or simply time to explore different aspects of Te Pae Māhutonga throughout your journey and at different times of your life.

Learn more about Te Pae Māhutonga