Tō mātou titikaha ki te tahua whakauka

News

Tō mātou titikaha ki te tahua whakauka

Pipiri 28, 2021 | 6 min read

Kua puta i a Te Pūkenga tana Anga Tahua Pāpori e hāngai ana ki ngā Whāinga ā-Ao a Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao, mō te Mātauranga Kounga, te Mahi Whaihua me te Tupu Ohaoha, me te Whakaiti Rerekētanga.

Mō Te Pūkenga, ko whiwhinga ōrite i te mātauranga me ngā huanga mahi tētahi wāhanga taketake o ā mātou mahi. Ko tā mātou whāinga roa he whakarawe i ngā ākonga ki te mātauranga me ngā pūkenga tika e angitu ai rātou i te ara mahi i kōwhiria.

Ko tā ngā Whāinga Whakauka a Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao (ngā SDG), he mea whakatū ērā i Mahuru 2015, he tuku whāinga hei whakawhanake i tetahi Anga Tahua Pāpori hou mā mātou kia mātua whai hoki e rite ana a Te Pūkenga ki te whakatutuki i tā mātou whāinga o ngā huanga ōrite mō ngā tāngata katoa.

“Nā te whakahāngai i te Anga Tahua Pāpori ki ngā Whāinga ā-Ao a Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao, e whai ana a Te Pūkenga i te ara e kitea ai ia hei pūtahi mātauranga hirahira ā-ao,” te kī a Stephen Town, Kaiwhahaere Mātāmua o Te Pūkenga. “Ko te whakaterenga o te Anga Tahua Pāpori hou tētahi hīkoitanga nui i runga i taua huarahi.”

Ko te nama ka tōia iho i raro i te Anga Tahua Pāpori ka whakamahia kia utua ngā huanga māraurau, me ngā rawa, ngā hanganga hoki e hiahiatia ana kia taea aua huanga anō. E tutuki ai tēnei mā ngā nama hou, me te whakarite hei punga i o āianei nama a te rōpū o Te Pūkenga.

Ko ngā kaupapa e māraurau ana ko te whai wāhi ki te mātauranga, te whakatipu mahi, te kōkiritanga pāpori-ohaoha me te whakamana.

Tirohia te roanga atu o ngā kōrero mō te anga i konei.

Ko te Taurewa Pāpori Hou hei kaiārahi ā-ao mō ngā mātāpono a Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao

Hei tautoko i te Anga Tahua Pāpori, kua waitohua e Westpac NZ me Te Pūkenga te Pūtea Taurewa Pāpori tuatahi rawa e hāngai ana ki ngā mātāpono tahua whakauka ā-ao.

Mā te Pūtea Taurewa Pāpori $125 miriona ka taea e Te Pūkenga te tuku akoranga pai ake me ngā huarahi mahi ki ngā tāngata e hia mano nei o Aotearoa.

Ko tēnei Pūtea Taurewa Pāpori te mea nui rawa i Aotearoa, ā mohoa nei, koia anō hoki te pūtea taurewa tuatahi i te ao e ū ana ki ā Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao Mātāpono Pūtea Taurewa Pāpori hou.

“Ka āwhina te Pūtea Taurewa Pāpori i Te Pūkenga me āna āpitihanga ki te whakarite kia pai ake te whai wāhi ki te ako, te kōkiri ōritenga mō te Māori me te whakatipu huarahi mahi,” tā Stephen kī.

Ka āhei hoki ngā kura a Te Pūkenga ki te whakamahi pūtea ki te whakawhanake kaupapa mātauranga matua me ngā mahi e hāngai ana ki ā Te Kotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao Whāinga Whanaketanga Whakauka me ngā mātāpono tahua whakauka kātahi anō ka puta mō ngā Pūtea Taurewa Pāpori. Ka whāiti mai ki ēnei ko te whai kia kounga ake ki te mātauranga, te whakatipu mahi, te whakaiti rerekētannga, me te whakatipu huarahi mahi me te tipuranga ohaoha.

Ki tā Joanna Silver tā Westpac NZ Tumuaki o te Tahua Whakauka, mā tēnei pūtea taurewa e taea ai e Te Pūkenga te hanga rauhanga mātauranga hou me te whakawhanake whakaakoranga whakangungu e pai ake ai te whai wāhi ki ngā huarahi mahi.

“Mōhio tonu mātou ki ngā tauwhati nunui i pā mai i te KORONA-19 ki te ohumahi. Mā tēnei tautoko, e tohe ana a Te Pūkenga ki te whakarite kia whai wāhitanga ōrite ki te mātauranga me te whakangungu ahumahinga hei painga mō ērā mahi i raru i te urutā,” te kī a Ms Silver. 

I raro i ngā tikanga o te pūtea taurewa, ka aromatawaitia motuhaketia a Te Pūkenga e EY, tētahi kaituku kounga tangata-kē e mana ana mō te tahua whakauka, māna e tirotiro, e whakatau mēnā e tika ana te whakamahi i ngā pūtea. Ka taea te tirotiro i te Tauākī Whakaū Whāiti Motuhake i konei.

Ka pūrongo atu a Te Pūkenga ki Westpac mō ngā painga pāpori o te pūtea taurewa, pērā i te maha o ngā whakaurunga ākonga me ngā tohu mātauranga e whakawhiwhia ana, tae atu ki te maha o ngā tūranga mahi i hua ake me te ōrautanga o ngā ākonga whai tohu mātauranga e whiwhi mahi ana.